Ceník

 • Vstup do tělocvičny pouze pro členy spolku
 • Členové spolku se zavazují dodržovat provozní řád tělocvičny

V Ý Š E   P Ř Í S P Ě V K Ů   N A   Č I N N O S T   S P O L K U 

VSTUPOVÝ PŘÍSPĚVEK
1 Vstup          100 Kč na vlastní individuální trénink
1 Vstup          170 Kč na skupinovou lekco pod vedením trenéra

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY - OPEN VSTUPY
  1 Měsíční   1.000 Kč
  6 Měsíční   5.500 Kč
12 Měsíční 10:000 Kč

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY NA SKUPINOVÉ LEKCE POD VEDENÍM TRENÉRA
  1 Měsíční   1.600 Kč
  5 Měsíční   7.600 Kč
10 Měsíční 15.000 Kč

*) pernamentka opravňující jedenkrát denně ke vstupu na skupinové lekce, platná na jednoho trenéra

 • Zahajujeme provoz ve zcela nové multifunkční sportovní hale o velikosti 1.800 m2.
  • Vlastní parkoviště
  • Klimatizace a vzduchotechnika   
  • 1.NP 900 m2 zázemí a bojové sporty
   • 2 ks Ringy AIBA o závodní velikosti 6,8x6,8 m
   • 12 ks zavěšených pytlů
   • MMA klec 6x6m
   • prostorné tatami zóny
  • 2.NP 900 m2 
   • posilovna, průběžne dovybavujeme